//////

Przełomowy format

Muzyka towarzyszy człowiekowi praktycznie od zawsze. Na przestrzeni wielu kolejnych stuleci mnóstwo rzeczy się jednak pod tym względem zmieniło – również w zakresie przechowywania muzycznych utworów. Przez długi czas w ogóle takiej możliwości nie było, potem zaczęły się pojawiać płyty analogowe i na czarnych krążkach „wydawali się” mniej lub znani artyści jak na przykład Breakout czy Czesław Niemen. Przełomem było pojawienie się płyt CD – w Polsce w takiej formie jako pierwsza na rynku ukazała się płyta Kultu do pobrania. Sporo się też pozmieniało, kiedy dziewiętnaście lat temu pojawił się format mp3. Został on wynaleziony w Niemczech. Wraz z upowszechnieniem się Internetu format mp3 zawładnął siecią i obecnie jest jednym z najbardziej popularnych formatów audio. Muzyczny album ściągnięty w formacie darmowe wyszukiwarki mp3 nie zajmuje wiele miejsca.

Jakie wynalazki były najważniejsze w życiu człowieka

Jeżeli przyjrzymy się najważniejszym wynalazkom, które zmieniły życie ludzkości powinniśmy się cofnąć do czasów pierwszej wojny światowej. Bo niestety, ale wojny takie są, że przyspieszają rozwój techniki, co prawda wynalazki mają służyć wojnie, jednak z czasem znajdują również pokojowe zastosowania. Rozwój ekonomiczny jak też i militarny od właśnie tej pierwszej wojny ruszył w wielkim pędzie. Badania w laboratoriach naukowych otworzyły drzwi do wynalazków, które zapoczątkowały erę elektroniki. Pierwszym takim wynalazkiem był telefon wynaleziony przez Bella. Następnym wynalazkiem, który zrewolucjonizował życie ludzi było radio, jako masowy środek przekazu. Radio wykorzystywane było na całym świecie dla rozrywki i informacji ale również w celach militarnych. Młodszym bratem radia jest oczywiście telewizor, którego odbiór na początku można uznać nawet za koszmarny, jednak popchnął do przodu ten dział nauki jakim jest elektronika. Dzięki dużym nakładom finansowym oraz odpowiednim ludziom elektronika rozpoczęła swój zwycięski marsz, który trwa do tej pory i zachwyca coraz to nowymi przedmiotami, które możemy użytkować.

ZASADY POŁĄCZENIA I KORZYSTANIA

Zasady podłączenia i korzystania z intemetu, to cały zestaw niepisanych praw i obowiązków dotyczących na równi wszystkich. Jedyną pozostałością władzy centralnej jest przydzielanie numerów IP i adresów internetowych dla sieci lokalnych. Jest to zrozumiałe, jeżeli uświadomimy sobie, że adresy i numery kompute­rów podłączonych do intemetu muszą być unikalne. TCP/IP zespół protokołów, czyli zasad porozumiewania się pomiędzy komputerami w sieci internet. Aby korzystać z intemetu, nie musisz znać tych protokołów, trzeba jednak wiedzieć, że taki protokół istnieje. W następnym rozdziale po­wiem jak go zainstalować i skonfigurować na swoim komputerze.

INSTALACJA MODEMU ZEWNĘTRZNEGO

Jest to czynność stosunkowo prosta. Jeżeli potrafisz podłączyć nowo kupiony apa­rat telefoniczny czy sekretarkę (automatyczną), nie powinieneś mieć problemu z zainstalowaniem modemu. Modem posiada dwa wyjścia na wtyczki telefoniczne i jedno złącze komputerowe szeregowe. Do gniazdka telefonicznego z napisem LINE włącz wtyczkę telefoniczną podłączoną do gniazdka w ścianie, do drugiego złącza telefoniczne­go oznaczonego PHONE podłącz aparat telefoniczny – chyba, że do tego gniazdka chcesz podłączyć tylko modem. Teraz trzeba podłączyć złącze komputerowe. Służy do tego kabel znajdujący się w pudełku z modemem. Problem polega na tym, że najczęściej do portu COM1 mamy podłączoną mysz, a wolny mamy port COM2, który ma złącze szerokie.

WIĘKSZOŚĆ PAKIETÓW

Do tej grupy można zaliczyć większość nowych pakietów office MS, Corel i Lotus. Wszystkie one potrafią zapisywać pliki w formacie HTML i wstawiać elementy stron www. Do napisania własnej strony wystarczy więc MS Word. Dobrze jednak znać podstawy języka HTML i pewne mechanizmy stron www.Nie wystarczy stworzyć strony WWW, trzeba je jeszcze pokazać światu. Nie jest to operacja trudna, ale wymaga kilku czynności, które na początku mogą sprawić kło­pot. Strona – lub strony – www Twojego pierwszego serwisu internetowego stanowi jeden lub kilka plików html (czasem *.htm) oraz elementy graficzne w plikach *.gif lub *.jpg.

PODSTAWY JĘZYKA HTML

Musisz sobie uświadomić, że po umieszczeniu strony na serwerze będzie ją mógł zobaczyć każdy użytkownik intemetu i to z dowolnego miejsca na świecie. Może o  używać dowolnego systemu operacyjnego i dowolnej przeglądarki, sposób formato­wania takiego dokumentu musi być więc standardowy i jasno zdefiniowany. Taki jest język HTML.Elementy formatujące stanowią słowa pisane wielkimi literami, znajdujące się w nawiasach o, niektóre mają początek i koniec, np. <TITLE> i </TITLE>. Pomiędzy tymi etykietami wpisuje się tekst, który będzie widoczny na stronie, nie będą za to wi­doczne znaki formatujące.

DOKUMENT HTML

Dokument HTML zawiera się pomiędzy znaczkami <HTML> i </HTML>. Po­dzielony jest na dwie główne części: nagłówek i treść, z których pierwsza oznaczona jest <HEAD>, a druga <BODY>. W części nagłówkowej zawarte są pewne informacje na temat pliku – takim elementem jest np. <TITLE>, czyli tytuł pliku, który pojawi się w górnym pasku okna przeglądarki. W tej części wpisywane są również informacje na temat wersji języka HTML, tła dokumentu. Większość programów do tworzenia stron wpisuje te informacje automatycznie.Od znacznika <BODY> rozpoczyna się właściwa treść dokumentu. Tekst wpi­suje się normalnie, jeżeli chcemy jednak sformatować tekst inaczej, musimy skorzystać z kilku znaczników:<H1..6> tekst nagłówkowy, cyfry 1-6 oznaczają wielkość czcionki, przy czym <H1> oznacza największą czcionkę <B>pogrubiony</B>.

WYŚWIETLANIE TEKSTU

Tekst będzie wyświetlany w jednym ciągu – nie wystarczy wcisnąć Enter! Aby przejść do nowej linii należy użyć znacznika <BR>, fragmenty dokumentu można roz­dzielić poziomą linią <HR>. Znaczniki te nie mają odpowiedników zamykających, ponieważ działają w miejscu wystąpienia, a nie dotyczą fragmentu tekstu. Innym elementem formatującym może być lista – zaczyna się ona i kończy znacznikiem <UL> i</UL>, a poszczególne jej pozycje poprzedza pojedynczy znacz­nik <LI>.   Jak widać, tworzenie prostych stron www nie jest trudniejsze od pisania tekstu w edytorze, nie wymaga skomplikowanych programów ani umiejętności, tylko odrobi­ny inwencji, a zabawa jest przednia.

WAŻNY ELEMENT

Elementem, bez którego nie trudno sobie wyobrazić strony www są tzw. linki, czyli odwołania do innych stron czy serwerów www. Najprostsza forma takiego linku wygląda następująco <A HREF=plik.html>Nazwa odwołania</A>Na stronie pojawi się podkreślony napis, a po najechaniu na niego myszą pokaże się „łapka”, zaś kliknięcie spowoduje otwarcie pliku: płik,html – oczywiście jeżeli taki istnieje. Jeżeli nie podano inaczej, to program szuka pliku w tym samym katalogu co plik główny. Ważne jest, żeby ścieżki podawać w formie względnej (względem bieżą­cego katalogu), bo na serwerze nie ma katalogu C:\Moje dokumenty. Katalogi rozdziela się nie jak w DOS-ie znakiem ‘V, a jak w UNIX-ie 7\ Jeżeli więc plik będzie znajdo­wał się w bieżącym katalogu i podkatalogu HTML.

ANALOGICZNE POSTĘPOWANIE

Podobną składnię mają linki do innych serwerów, tylko zamiast nazwy pliku trzeba podać adres serwera:<A HREF=http://www.onet.pl/>Onet</A>Wreszcie element, który powoduje, że strony www to nie tylko tekst – pliki gra­ficzne. Pliki muszą być w formacie .gif lub .jpg, można je utworzyć w dowolnym pro­gramie graficznym, który potrafi zapisać taki format, albo poszukać w intemecie — jest ich tam miliony.Zasady dołączania plików graficznych do stron są podobne, jak w przypadku odwołań:<IMG SRC=plik.gi£>Analogicznie postępuje się, jeżeli pliki graficzne chcesz mieć w innym katalogu:<IMG SRC=gif/rysunek.gif>Teraz aby umożliwić klikanie w rysunek<A HREF=http://www.chip.pl/><IMG SRC=przycisk.gifx/A>Pliki graficzne można wstawiać także jako tło strony. W tym celu trzeba nieco zmodyfikować znacznik <BODY><BOBY background=tlo.gif>